قیمت میلگرد حرارتی

قیمت میلگرد حرارتی سقف

میلگرد حرارتی

قیمت حرارتی سقف

میلگرد حرارتی قیمت

ردیف سایز (mm) حالت استاندارد (m) کیلوگرم قیمت ( ریال) محل بارگیری
1 2 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
2 2 میلگرد حرارتی A کیلوگرم تماس بگیرید کارخانه
3 2.5 میلگرد حرارتی A کیلوگرم تماس بگیرید کارخانه
4 3 میلگرد حرارتی A کیلوگرم تماس بگیرید کارخانه
5 3 میلگرد حرارتی A کیلوگرم تماس بگیرید کارخانه
6 4 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
7 4 میلگرد حرارتی A کیلوگرم تماس بگیرید کارخانه
8 5 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,600 کارخانه
9 6 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,700 کارخانه
10 6 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
11 8 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,700 کارخانه
12 8 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
13 10 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
14 10 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,700 کارخانه
15 12 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
16 12 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,700 کارخانه
17 15 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,500 کارخانه
18 15 میلگرد حرارتی A کیلوگرم 4,700 کارخانه
نمایش سایدبار

هیچ محصولی یافت نشد.