قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه را در جدول زیر مشاهده و برای سفارش با شماره 02155980054 تماس حاصل فرمائید.

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال) محل بارگیری قیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان 59,700 بنگاه اصفهان 59,700

2 2 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

3 2.5 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

4 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

5 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

6 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

7 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید بنگاه اصفهان تماس بگیرید

8 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 55,000 بنگاه اصفهان 55,000

9 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

10 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

11 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

12 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

13 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

14 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

15 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

16 12 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

17 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,500 بنگاه اصفهان 54,500

18 15 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 54,700 بنگاه اصفهان 54,700

نمایش سایدبار

هیچ محصولی یافت نشد.