قیمت ورق گالوانیزه تاراز در این جدول زیر مشاهده و خریداری نمایید.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد را در جدول زیر مشاهده و برای سفارش با شماره 02155980054 تماس حاصل فرمائید.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال) محل بارگیری قیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1 تاراز شهرکرد
کارخانه 59,700

2 2 رول عرض 1.25 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

3 2.5 رول عرض 1.25 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

4 3 رول عرض 1.25 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

5 3 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

6 4 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

7 4 رول عرض 1.25 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

8 5 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

9 6 شیت 1.5*6 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

10 6 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

11 8 شیت 1.5*6 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

12 8 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

13 10 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

14 10 شیت 1.5*6 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

15 12 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

16 12 شیت عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

17 15 رول عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

18 15 شیت عرض 1.5 تاراز شهرکرد کارخانه تماس بگیرید

نمایش سایدبار

هیچ محصولی یافت نشد.